Michaela Bosáková - PROFIL PDF Tlačiť E-mail

 

 

projektová manažérka a kurátorka Stredoeurópskeho domu fotografie

 

Ukončila (zatiaľ) bakalárske štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor Dejiny umenia. Fotografii sa intenzívne venuje až od roku 2008. Pracuje ako projektová manažérka a kurátorka Stredoeurópskeho domu fotografie v Bratislave.

 

Podieľa sa na organizácii festivalu Mesiac Fotografie, spracováva encyklopédiu Dejiny európskej fotografie 20. storočia (3 rozsiahle publikácie, projekt trvá do roku 2015). Ako kurátorka pripravila viacero fotografických ako aj maliarskych výstav.

Zúčastňuje sa fotografických portfólií po celom svete, prezentuje projekt Dejiny Európskej fotografie, pripravuje Súťaž fotografických publikácii v Strednej a Východnej Európe, publikuje recenzie a články, venuje sa podpore mladých talentovaných fotografov a výtvarníkov.


Momentálne pripravuje výstavný projekt pre Európsky mesiac fotografie, na rok 2015.