História PDF Tlačiť E-mail

 

 

Historickým medzníkom, kedy sa začala formovať komunita zakladajúcich členov NOBAFu bol december roku 2009, kedy sme sa prvýkrát stretli takpovediac zoči-voči. Vďaka portálu e-Photo sme ako prví začali organizovať miestne stretnutie fotografov z Bratislavy blízkeho okolia. Komunikácia vo virtuálnom svete internetu tak nabrala nový rozmer. Od tej chvíle sme sa začali schádzať pravidelne, mesiac čo mesiac. Začiatkom jari 2010 padli prvé slová o založení vlastného nezávislého klubu. V tej dobe, kedy sme boli všetci nadchnutí pravidelnými mesačnými stretnutiami, ktorých sa účastnilo v priemere 20-30 fotografov, bola myšlienka založenia občianskeho združenia odsunutá do budúcnosti, no tá v skutočnosti nebola až taká vzdialená.

Vynorila sa na povrch už o pár mesiacov na augustovom stretnutí a okamžite sa jej chytili ôsmi zakladajúci členovia, ktorí dnes tvoria výkonnú radu a vedenie klubu. Bolo len otázkou času, kedy začnú naše plány naberať konkrétnu podobu. V septembri 2010 sa uskutočnila prvá, zakladajúca schôdza vedenia, kde sa do troch hlavných funkcií prezident, viceprezident a pokladník, tajným hlasovaním volili traja spomedzi nás. V dobrej nálade a so zanietením sme do noci pripomienkovali stanovy, načrtávali plány do budúcnosti, prijímali a zamietali návrhy a úvahy každého prítomného.

Na druhej schôdzi, začiatkom októbra už prišlo k zvoleniu definitívneho názvu združenia, kde hlasovalo všetkých osem zakladajúcich členov z 35 návrhov. Napokon najviac hlasov dostal NOBAF, Nezávislá Organizácia Bratislavských Fotografov. Nasledovalo zapracovanie posledných pripomienok do Stanov združenia, určenie výšky členského podľa odhadnutých nákladov a schválenie finančných operácií, ktoré nás čakali.

Stretnutie stíhalo stretnutie, dolaďovali sa návrhy a ďalšie postupy. Po zakúpení domény nobaf.sk, prišiel na rad výber redakčného programu a tvorba webu. Tak ako spieva Jan Werich vo svojej pesničke, „ten umí to a ten zas tohle“, rozdelili sme si i úlohy, ktoré sa rozhodli jednotlivci plniť. 29. októbra nastal okamih pravdy a budúci štatutárni zástupcovia úspešne podali na Ministerstve vnútra žiadosť o registráciu občianskeho združenia Nobaf. Začalo sa čakanie na schválenie. Zbytočne spomínať celú administratívnu tortúru o ktorej sme na začiatku nemali ani potuchy. Ničmenej, konštatovaním, že sme napokon všetko zvládli, môžem za všetkých oznámiť: „Nezávislá organizácia bratislavských fotografov“ NOBAF dňom 05. 11. 2010 uzrela svetlo sveta. Dnes čaká na vás, fotografických nadšencov z Bratislavy a okolia.


pavel ondera

 

 

Funkcie:

Radovan Mišík - prezident / štatutárny zástupca
Peter Škodáček - viceprezident / vice-president
Daniela Bartošová - tajomník,  pokladník  / secretary, treasurer
Boris Cambel - komunikácia s médiami / PR manager
Pavol Obora - správca webu / webmaster

 

 

 

Vyhladávanie

ONLINE

Máme online 32 hostí 

NOBAF na facebooku