Boris Cambel - PROFIL PDF Tlačiť E-mail

Fotografovanie je pre mňa výmena informácií, komunikácia, spoznanie ľudí, zážitky, útek z reality, relax, ventil, emócie, pravda, fikcia, terapia......atď...

 

V minulosti  som prešiel fázou analógového  fotografovania a privoňal vývojke a ustaľovaču vo svojej improvizovanej fotokomore. Zhruba od roku 2002 sa môj záujem o fotografiu znovu vracal spočiatku pasívne, neskôr stále aktívnejšie. No a posledné roky svoj voľný čas prispôsobujem svojmu koníčku.

 

 

Keďže mám rád prírodu a hory, toto prostredie sa na mojich fotografiách stále objavuje. Postupne ma začali zaujímať aj iné žánre a dnes sa orientujem prevažne na dokumentárku a reportážnu fotografiu, streetphoto. Rád fotografujem a vyhľadávam aj u iných autorov fotografie, na ktorých sú ľudia s ich príbehmi a emóciami. Pod vplyvom úžasného rozvoja fototechniky a jej masového sprístupnenia sa dnes veľa hovorí o fotografickej technike a technikách fotografovania. Často oslepení možnosťami techniky  nevidíme fotografiu. Zastávam názor, že fototechnika je dôležitým a limitujúcim prvkom na ceste k dobrej fotografii, ale dobrá fotografia má pôvod v hlave a srdci človeka, fototechnika a fotografické postupy sú len sprostredkovateľom toho, čo fotograf vidí a prežíva na ceste k prijímateľovi týchto zážitkov.

 

Okolo fotografie netreba veľa rozprávať. Fotografia musí vedieť „rozprávať sama“.  Či som svoje fotografie naučil rozprávať posúďte sami.

Viac mojich fotiek na: www.boriscambel.sk

 

STREET

 

DOKUMENT

 

ĽUDIA