Kúpa hotovej ready made spoločnosti

Začínajúci, ale aj skúsení podnikatelia už pravdepodobne vedia, že na trhu sa okrem tovaru a služieb obchoduje aj s (pred)založenými firmami. Tie majú pre podnikateľa výhodu napríklad v úspore času a v tom, že sa s nimi dá rozbehnúť podnikanie v podstate už o pár dní. Na druhej strane založenie vlastnej obchodnej spoločnosti od základov trvá niekoľko týždňov. Vlastne zostáva známy fakt, že súčasní podnikatelia uprednostňujú kúpu „hotovej“ spoločnosti pred jej zakladaním. Obzvlášť v prípade, ak má záujemca pred sebou nejakú atraktívnu obchodnú príležitosť, ktorej sa chce chytiť čo najskôr.

Podnikateľka, laptop

Najčastejšie sa pritom predávajú najmä spoločnosti s ručením obmedzeným. V takomto prípade sa podnikateľ stretne v ponuke s eseročkami, ktoré sú buď čerstvo založené a vznikli z dôvodu, aby sa predali alebo na druhej strane v ponuke nájde firmy s históriou, s ktorými sa už v minulosti reálne podnikalo. Novozaložené spoločnosti bez histórie sa označujú ako predaj ready – made sro https://41business.com/predaj-ready-made. A ako odznelo, tieto boli založené z jediného dôvodu – aby sa predali záujemcom. Čo znamená, že s týmito sa ešte reálne nepodnikalo.

Podnikateľ, vývojár, kreslené

Sú však založené a pripravené na okamžitý prevod obchodného podielu, po ktorom sa kupujúci stane spoločníkom / konateľom vo firme a už o pár dní môže v jej mene vykonávať obchodné aktivity. Takáto ready – made s.r.o. bola založená zakladateľskou alebo spoločenskou zmluvou, je platne zapísaná v obchodnom registri OR SR a pri jej zakladaní už bolo zaplatené základné imanie v minimálnej výške 5 000 EUR. Jej najväčšou výhodou teda je, že sa s ňou dá začať podnikať v krátkom čase. Takisto má zapísaných niekoľko najčastejších živnostenských oprávnení a vo väčšine prípadov je registrovaná na daňovom úrade (vďaka čomu sa vyhne udeleniu zábezpeky). V mnohých prípadoch je tiež zaregistrovaná aj pre DPH – vďaka čomu si môže podnikateľ odpočítať dépeháčko zo svojich prvotných investícií. Na rozdiel od firiem s históriou majú predovšetkým tú výhodu, že je pri ich kúpe minimálne riziko toho, že by mali nevybavené záväzky a pohľadávky z minulosti – nakoľko sa s nimi ešte nepodnikalo.