Zaregistrovať sa má svoje výhody

Každý podnikateľ si je vedomý zodpovednosti za fungovanie firmy či spoločnosti, a tiež vie, že udržať podnik nad vodou nie je vôbec jednoduché. Udržať sa na trhu a zároveň prosperovať si vyžaduje veľa úsilia, a preto akákoľvek pomoc je vítaná.

Register

Pomoc zo strany štátu je v tejto oblasti veľkým prínosom, a tým je aj register, ktorý zriadil práve štát. Hovoríme o RPVS, čo je vlastne Register partnerov verejného sektora a má slúžiť na to, aby bolo možné overovať vlastnícke väzby fyzických osôb alebo spoločností, ktoré majú záujem obchodovať so štátom alebo obcou a podobne, čiže verejným sektorom. Podstata rpvs tohto registra je v tom, že iba subjekt, ktorý je v ňom zapísaný, má oprávnenie uzatvárať zmluvy s verejným sektorom, teda štátom či obcou a podobne. Takisto je zvýhodnený pri prijímaní dotácií, ale s určitými finančnými výnimkami a limitmi.

Zaregistrovať spoločnosť či firmu do RPVS môže len oprávnená osoba, a tou môže byť aj oslovený advokát. Na Slovensku existujú advokátske kancelárie, ktoré tieto služby poskytujú, v prípade, že je nutný zápis nového člena do registra alebo treba vykonať nejaké zmeny v už zapísaných partneroch, oprávnený advokát to môže urobiť za danú spoločnosť či firmu. V súčasnosti je v RPVS zapísaných už mnoho väčších či menších podnikov, firiem, medzinárodných spoločností či fyzických osôb, ktorí s verejným sektorom podnikajú alebo to majú v najbližšej dobe v pláne.

credit-3089933_640

V prípade záujmu o zápis do RPVS neváhajte a oslovte niektorú z advokátskych kancelárií, kde vám pomôžu s výberom advokáta, ktorý vás v týchto záležitostiach bude zastupovať vždy, keď budete potrebovať urobiť akúkoľvek zmenu. Výhodou členstva v RPVS je jednoduchšie podnikanie a niektoré výhody oproti firmám a spoločnostiam, ktoré zapísané nie sú a predsa majú záujem o obchodovanie s verejným sektorom.