Predaj obchodného podielu

Prevod obchodného podielu účtovanie Ezmluva je jedna zo služieb, ktorej sa okrem iného venujeme a ktorú vieme v plnom nasadení a s požadovanou presnosťou a dôkladnosťou vykonať za vás. Zaoberáme sa zákonmi, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé oblasti podnikania a obchodovania a na základe toho postupujeme pri výkone našej práce.

Obchodný podiel spoločníka v spoločnosti predstavuje podiel jeho vkladu k celkovej výške základného imania. Nie je možné, aby jeden spoločník mal dva alebo viac vkladov v spoločnosti. Stále ide iba o ten istý vklad, ktorý je však možné navýšiť tým, že spoločník pridá určitú finančnú čiastku k základnému imaniu spoločnosti. Tým sa jeho obchodný podiel zvýši. Čo vlastne predstavuje obchodný podiel spoločníka a prečo sa na neho kladie patričný dôraz? Ide o práva spoločníka na podieľaní sa na fungovaní spoločnosti. Na základe výšky obchodného podielu sa určujú kompetencie spoločníka zúčastňovať sa na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať podľa zákona jedného až päťdesiatich spoločníkov.

predaj obchodného podielu

Obchodný podiel je možné previesť na iného spoločníka spoločnosti alebo na tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom danej spoločnosti. Pri predaji obchodného podielu sa spoločník vzdáva svojich práv a povinnosti. Pri zásadných krokoch, ktoré sa v rámci spoločnosti uskutočňujú je potrebný písomný súhlas členov valného zhromaždenia, ak to spoločenská listina alebo zakladateľská zmluva neustanovuje inak.

služby v oblasti podnikania

Ak chcete uskutočniť určité zmeny vo vašej spoločnosti a neviete ako na to, kde začať a máte k danej téme množstvo otázok, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím profesionálnych pracovníkov sa o všetko postará a veci dovedie do úspešného konca. Spokojní klienti a ich výpovede hovoria za nás a o nás. Jednotlivé zmeny, ktoré sa uskutočňujú v spoločnosti sa následne zaznamenávajú do obchodného registra.

Nezařazené