Večery s fotografiou - M.Zajac a Ľ.Žákovič Tlačiť

Prvý večer 8.10.2014

Neformálne posedenia pri fotografii a s fotografmi určite nie je nový nápad, bolo to tu najmä za analógovej fotografie, keď to bola možno hlavná forma komunikácie medzi nadšencami fotografie. Príchodom informačných technológií, internetu, sociálnych sietí a fotoportálov sme však akoby zabudli komunikovať osobne, pri šálke kávy, čaju, či pohári vína.

 

V NOBAFe už dlhšie pociťujeme potrebu viac komunikovať o fotografii osobne a neskrývať sa za virtuálnu hmlu fotoportálov a sociálnych sietí. Navyše chýba formát akcie, kde by mal možnosť neprofesionálny fotograf osobne prezentovať svoju tvorbu, pohľady na svet fotografie, reagovať na otázky záujemcov. Rozhodli sme sa zorganizovať "Večery s fotografiou". Budúcnosť záleží od záujmu fotografov o prezentáciu i od záujmu ľudí navštíviť našu akciu a diskutovať.

 

Pre prvú akciu sme zvolili žáner sociálna fotografia, resp. sociálny dokument. Prečo? Pretože je to žáner, tak trochu obchádzaný na Slovensku, pretože paradoxne posledné 2 ročníky Foto v Záhrade (2013 a 2014) bol tento žáner dominantný, pretože je to žáner krásny a vzrušujúci a samozrejme preto, lebo je to obľúbený žáner mňa, ako iniciátora tejto myšlienky. Ani o prvých aktéroch sme dlho neuvažovali. Oslovili sme Matúša Zajaca (www.zajacphoto.com), slovenského profesionálneho dokumentárneho fotografa, ktorého si vážim aj pre jeho prístup k skupine neprofesionálnych fotografov, nadšencov sociálnej fotografie, jeho snahe vytvoriť na Slovensku prúd sociálnej fotografie a priblížiť sa aspoň trochu tradične silnej českej sociálnej fotografii. Myslím, že sa mu to začína dariť. Na odporúčanie Matúša Zajaca sme veľmi radi súhlasili aj s ďalším aktérom, Ľubošom Žákovičom (luboszakovic.com), neprofesionálnym fotografom s profesionálne spracovanými fotografickými témami.

 

Prostredie Cafe Stena je pre podobné neformálne stretnutia ideálnym prostredím, NOBAF tu má už 3 roky svoj "domovský stan". Prvý "Večer" sa konal 8.10.2014 v Cafe Stena, zišlo sa cca 40 návštevníkov. Najskôr odprezentoval svoju tvorbu a svoj fotografický vývoj Matúš Zajac. Zaujímavé bolo sledovať, ako Matúš prechádzal od svojich študentských čias rôznymi fotografickými témami, od koncertných fotografií hlavne z prostredia jazzu až po vážne témy sociálnej fotografie v období keď už ako skúsený profesionálny fotograf odovzdáva svoje skúsenosti na vysokej škole, či na workshopoch, fotografuje pre Národnú radu Slovenskej Republiky, publikuje v časopisoch, najmä v časopise Týždeň, vydáva knižky (Podoby viery, 2011 a v septembri 2014 vydaná MIMO/OUT), v období, keď už má vo svojej zbierke množstvo významných ocenení z domácich i zahraničných fotografických súťaží.

 

Ľuboš Žákovič povedal niečo o svojich fotografických začiatkoch, keď fotografovanie bolo skôr doplnkom iných outdorových športových aktivít, a cestovateľstva. Neskôr začal prevažovať záujem o fotografovanie, vyprofiloval sa žánrovo smerom k dokumentu a streetfotografii. Hovorí o sebe, že je fotografom momentu. To vidieť na všetkých jeho fotkách z ktorých nám vzorku ukázal. Predstavil svoje zaujímavé kolekcie fotografií, ťažiskovú tému "festival Pohoda", ale aj ďalšie série, či jednotlivé streetfotografie.

 

Bolo zaujímavé porovnávať príbeh profesionálneho fotografa a fotografa, ktorý sa fotografovaním neživí. Veľa fotiek autorov sme mnohí možno poznali, ale komentár autorov k nim a priama diskusia s autormi o fotkách bolo to cenné, kvôli čomu sme prvý "Večer s fotografiou" zorganizovali.

 

Záujemcovia odchádzali z večera s cenným úlovkom, knihou fotografií  Matúša Zajaca MIMO/OUT, s podpisom autora.

 

V Cafe Stena sa zišli najmä aktívni fotografi - fanúšikovia sociálnej fotografie, ale aj fotografi iných žánrov. Otázky boli zaujímavé a o každej z nich by sa dalo diskutovať do rána. Aj po odchode neskoro večer z veľmi príjemného a užitočného priateľského stretnutia sme boli plní dojmov a stále nás napadali otázky, ktoré by bolo treba prediskutovať. To nás utvrdilo v tom, že akciu nechceme nechať ako ojedinelý výstrel, ale chceme v realizácii myšlienky pokračovať. Silu nám dávajú aj pozitívne reakcie samotných aktérov, Matúša Zajaca a Ľuboša Žákoviča, ktorým aj týmto za prijatie pozvania a zaujímavý večer ďakujeme, rovnako aj pozitívne reakcie návštevníkov. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí prišli a preplnili priestory Cafe Stena, ale aj Cafe Stena za dobré jedlo, pitia a obsluhu, čím tiež prispela k úspešnému prológu, dúfame že novej tradície.

 

Text: Boris Cambel, foto: Janka Zlochová