Zastúpenie o.z.NOBAF na AMFO v Nesvadoch Tlačiť

 

Súťaž amatérskej fotografie AMFO netreba na Slovensku nijako zvlášť predstavovať. Preto ma potešilo, že som sa mohol jednej jeho časti zúčastniť ako čestný hosť.
Každé kolo postupovej súťaže AMFO a napokon i výstava najúspešnejších fotografií, spojená s ich ocenením, má svoje zaužívané pravidlá. Organizátori regionálneho kola, ktorého vernisáž výstavy sa uskutočnila 1. apríla 2011 v Nesvadoch, sa rozhodli obohatiť program predstavením svojho pozvaného hosťa.

 

Miestne kultúrne stredisko sa začalo plniť krátko pred osemnástou hodinou. Už pred začiatkom programu sa prichádzajúci venovali prehliadke vystavených fotografií.

Postupne ako sa ujímali slova rečníci, predstavili i mňa ako hosťa, člena Nezávislej organizácie bratislavských fotografov, ktorý tu dnes vystavuje osem fotografií zo série o bratislavských kostoloch.

Po udelení všetkých ocenení v jednotlivých kategóriách, prekvapili i mňa. Získal som ako čestné ocenenie vecný dar, puzdro na veľkoformátové fotografie.

Krátko na to oficiálna časť programu skončila vyzvaním k prehliadke všetkých 56 vystavovaných súťažných fotografií a 8-mich hosťovských z dielne člena Nobaf-u. V rámci tejto prehliadky spustili organizátori v priestore príhovorov i multimediálnu prezentáciu, ktorá vo svojej kategórii taktiež získala prvé miesto. Samozrejme, nechýbalo ani občerstvenie vo forme švédskych stolov.

Musím s potešením konštatovať, že celá výstava, je veľmi kvalitne pripravená a jej otvorenie prebehlo na vysokej úrovni. Želám organizátorom veľa úspechov v tomto roku pri organizovaní ich ďalších plánovaných akcií.

Nasleduje osem fotografií zo série o bratislavských kostoloch, ktoré ešte môžete vidieť na výstave v Nesvadoch. Výstava AMFO v Nesvadoch potrvá do 16.4.2011 a otvorená je denne, v prac dni od 8,00 do 17,00 hod, v sobotu od 10,00 do 14,00 hod

 

 

ukrižovaný
modlitba

 

 

Organ
Chrám

 

 

Kazateľnica
Lavice

 

 

Okná

 

 

Organ