Jirka Strachota - PROFIL PDF Tlačiť E-mail

 

 

Narodil som sa v roku 1961 v Zlíně, teda dnes už v zahraničí. Dlhé roky žijem a pracujem v Bratislave. Pokiaľ pominiem režim „auto“ spolu s rodinnými a pracovními fotkami, tak som odznova začal fotiť od roku 2012, odkedy som si kúpil svoju prvú digitálnu zrkadlovku. Pôvodne som ju kúpil pre potreby mojej výtvarnej tvorby. Ale pohľad cez hladáčik objektívu ma natoľko fascinoval, že som začal skúmať nové možnosti, ktoré mi táto camera obscura 21. storočia ponúkala. Absolvoval som niekoľko fotografických kurzov a čítam občas knižky o tom, ako sa stať (výborným) fotografom a pomalu, snáď, napredujem...


Fotím všetko, čo ma nejakým zpôsobom zaujme a kde vidím niečo zaujímavého. Fascinuje ma svet tovární a výrobných procesov ako aj svetlo, ktoré dokáže vykúzliť úžasnú atmosféru aj obyčajných vecí každodenného života, veci tajomné a nezvyčajné. Nemám vyhranený štýl ani techniku, skôr len približnú predstavu toho, čo by som chcel po technickej aj obsahovej stránke vo fotografii dosiahnúť a ktorým smerom by som sa chcel uberať. Zaujímam sa hlavne o čiernobielu fotografilu, úpravu vo fotoeditoroch a okrajovo (pre nedostatok času) tiež o analógovú fotografiu. A keď budem veľký, by som si rád vyskúšal rôzne chemické procesy pri ktorých vznikajú také zaujímavé obrázky. Momentálne je ale mojou prioritou čo to sa naučiť, ako pri samotnom fotografovaní, tak aj následnom postprocese.


Vytváram obrázky tiež manuálne – výtvarnými technikami. Kreslím a malujem, čo sa prelína aj s mojou fotografickou tvorbou. Obidva tieto „procesy“ majú veľa miest, kde sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú, čo ma nie len zaujíma, ale tiež aj baví.


Pripravujem tiež vlastnú web stránku pod doménou www.jiristrachota.sk ktorú sa mi snáď v najbližšom čase podarí aj rozchodiť a kde by som chcel prezentovať ako fotografickú, tak aj výtvarnú tvorbu.